GigE uEye CP用三脚アダプター

GigE uEye CP用三脚アダプター
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
インクルーシブ4本のネジ
要求の価格
 
 
  • 三脚固定用アダプター
  • 対応機種:GigE uEye CP
  • インクルーシブ4本のネジ
品目番号
  • GigE uEye CP用三脚アダプター: AL00083
 
 
 
It's so easy!